Démoni CZ - Demons from The Underworld

Skupina vznikla v roce 2017 v Moravskoslezském kraji.
Aktuální počet aktivních členů je 15.


Působí po celé České republice a
účastní se akcí i v zahraničí.


Součástí vystouopení je ohnivá show

ohnivé hole, plamenomet a další pyro efekty.

Součástí je i ohnivý královský trůn na povozu tažený pekelným traktůrkem

(výborný na focení pro lidi)


Show se nikdy neopakuje stejně.
vystoupení na koncertech / festivalech / městských akcí aj.

 

 

Demons CZ - Demons from The Underworld

The group was founded in 2017 in the Moravian-Silesian region.
The current number of active members is 15.


It operates throughout the Czech Republic and
participates in events abroad as well.

 

The performance includes a fire show

fire sticks, flamethrower and other pyro effects.

Also included is a fiery royal throne on a chariot pulled by an infernal tractor

(great for photography people)


The show is never the same.
performances at concerts / festivals / city events etc.

 

Sledujte nás