HLEDÁME SKRYTÝ TALENT

celorepublikový projekt

 

V každém z nás dřímá skrytý talent, ale někteří lidé jej nemohou ukázat, protože nemají dostatek finančních prostředků na to, aby se projevili.

My jim touto cestou, společně s vámi, chceme tuto cestu usnadnit!

 

Touto cestou Vás prosíme o jakýkoli finanční dar.

Vybrané prostředky budou použity pro nákup nových masek. Tyto masky budou sloužit k vystoupení pro nové členy, kteří se přidají ke spolku Démoni Orlová a nemají dostatek financí na nákup vlastních masek.

 

Transparentní účet: 1180523021/2700

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

Pay pal: Démoni Orlová

 

Všem zapojeným vřele děkujeme.

 

 

There is a hidden talent in each of us, but some people cannot show it because they do not have enough funds to manifest it.

Together with you, we want to make this journey easier for them!

 

In this way, we are asking you for any financial donation.

The funds raised will be used to purchase new masks. These masks will be used for performances for new members who join the Démoni Orlová association and do not have enough funds to buy their own masks.

Sledujte nás